เพื่อนบ้านมีผลต่อเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

By: Mr.JoH on Tue, 16/09/2008 - 19:13

ข่าวนี้สำหรับคนที่มีลูกสาว และมีเพื่อนบ้านที่มีสภาพความเป็นอยู่ไม่ดี อาจจะต้องให้คำแนะนำกับลูกสาวมากขึ้นเป็นพิเศษ เมื่อนักวิจัยจากแคนาดาได้ออกมาเตือนว่า เด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู๋ในบริเวณที่เพื่อนบ้านมีความเป็นอยู่ไม่ดี มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร กับเด็กผู้ชายที่มีอายุมากกว่า งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Child Development

นักวิจัยพบว่า เด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่มีปัญหามาก่อนแล้ว เมื่อมาอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดี มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายที่มีอายุมากกว่าประมาณ 3 ปี โดยนักวิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,596 คน อายุตั้งแต่ 12 ถึง 15 ปี

อย่างไรก็ตาม เด็กผู้ชายกลับไม่พบปัญหาเดียวกับเด็กผู้หญิง ปัจจัยที่มีผลกับเด็กผู้ชายมากว่า ก็คือสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว และปัญหาส่วนตัวซึ่งจะมีผลกระทบมากกว่า

อีกหน่อยใครมีลูกสาว แค่ไว้หนวดอย่างเดียวไม่พอ สงสัยต้องย้ายบ้านหนีด้วย

ที่มา - Eurekalert