เลขาธิการยูเอ็น ไปทำงานด้วยรถพลังงานแสงอาทิตย์

By: Mr.JoH on Mon, 15/09/2008 - 02:54

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นายบัน คี-มูน ได้ตกลงที่จะช่วยประชาสัมพันธ์พลังงานทางเลือก โดยการไปทำงานโดยใช้รถแท็กซี่พลังงานแสงอาทิตย์

นายบัน คี-มูน ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ว่าการที่เขาใช้รถแท็กซี่พลังงานแสงอาทิตย์ไปทำงาน จะเป็นการส่งข้อความไปยังผู้คนทั่วโลก ว่าสามารถใช้งานได้จริง

รถแท็กซี่พลังงานแสงอาทิตย์คันนี้ เป็นผลงานของวิศวกรชาวสวิสเซอร์แลนด์ Louis Palmer ซึ่งได้นำรถคันนี้ออกเดินทางไปทั่วโลก รวมถึงการประชุมเรื่องปัญหาโลกร้อน ที่บาหลี อินโดนีเซีย เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วย

ที่มา - Physorg