อย. สหรัฐฯ รับรองวัคซีนป้องกันมะเร็งช่องคลอดและปากช่องคลอด

By: lew
Writer
on Sun, 14/09/2008 - 00:25

ช่วงปีที่แล้วบ้านเราคงมีกระแสการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกกันไปบ้างแล้ว โดยวัคซีนดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า Gardasil ช่วยป้องกันไวรัส HPV ซึ่งเป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกถึงร้อยละ 70

หลังจากได้รับการรับรองไปเมื่อปี 2006 ตอนนี้งานวิจัยล่าสุดก็ทำให้ FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐประกาศรับรองการใช้วัคซีนตัวนี้เพื่อป้องกันมะเร็งบริเวณช่องคลอดและปากช่องคลอดแล้ว

การทดลองเป็นการเฝ้าสังเกตกลุ่มตัวอย่าง 15,000 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ Gardasil และกลุ่มที่ไม่ได้รับ กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนนั้นมีรายงานว่าพบอาการเริ่มต้นของมะเร็งบริเวณปากช่องคลอดทั้งหมดสิบคน และอีกเก้าคนพบอาการแบบเดียวกันที่บริเวณช่องคลอด ส่วนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนนั้นไม่พบอาการเลย

ผมไม่แน่ใจว่ามะเร็งชนิดนี้ในบ้านเรามีมากแค่ไหน แต่ในสหรัฐฯ มะเร็งปากมดลูกนั้นระบาดกว่ามะเร็งปากช่องคลอด และมะเร็งช่องคลอดรวมกันถึงสองเท่าตัว

ที่มา - PhysOrg