ญี่ปุ่นประกาศความสำเร็จในการสร้างโซลาร์เซลล์แบบใส

By: lew
Writer
on Tue, 09/09/2008 - 21:52

ความพยายามล่าสุดของสถาบันวัสดุศาสตร์แห่งชาติของญี่ปุ่นได้ประสบความสำเร็จกับการใช้สารโบรอนไนไตรด์มาใช้สร้างโซลาร์เซลล์ ทำให้ได้เซลล์ที่มีความใสต่อแสงที่ตามองเห็น แต่ยังสามารถผลิตไฟฟ้าไปได้พร้อมๆ กัน

ความยากของกระบวนการนี้คือการโดปสารกึ่งตัวนำลงไปในโบรอนที่ล้มเหลวมาก่อนหน้านี้ จนมีการนำกระบวนการ "laser mixing/plasma CVD" เข้ามาใช้งานจนประสบความสำเร็จ

เซลล์ที่ได้จากกระบวนการนี้มีประสิทธิภาพเพียงร้อยละสอง นับว่าห่างไกลจากเซลล์แบบทึบแสงไปหลายช่วงตัว แต่หากพัฒนายิ่งขึ้นไป พื้นที่ที่ติดตั้งเซลล์แบบนี้ได้จะกว้างไกลกว่าเดิม เพราะสามารถติดตั้งได้ทั้งอาคาร โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของแสงสว่างภายใน

แต่ระหว่างนี้งานวิจัยนี้ก็เตรียมการวางตลาดแล้วสำหรับงานที่ต้องการโซลาร์เซลล์ความทนทานสูงเป็นพิเศษ เช่นโครงการทางอวกาศ และการสำรวจในพื้นที่พิเศษต่างๆ

ที่มา - Tech-On