เมื่อการเกษตรกับอุตสาหกรรมมารวมกัน

By: lew
Writer
on Tue, 02/09/2008 - 23:27

บ้านเราภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมคงเป็นคงละเรื่องที่รวมกันไม่ได้ แต่ที่ญี่ปุ่นที่มีพื้นที่การเกษตรเพียงร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้งประเทศ และมีแรงงานในภาคการเกษตรเพียงร้อยละ 4.6 ทำให้ญี่ปุ่นผลักดักประสิทธิภาพการผลิตในเชิงการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดมาจนเป็นประเทศที่ครองแชมป์ในด้านผลผลิตต่อพื้นที่มายาวนาน

เรื่องน่าสนใจในวันนี้คือการเปิดโรงงานของบริษัท Fairy Angel ที่อ้างว่าเป็นโรงงานผลิต "พืช" ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยโรงงานแห่งนี้ใช้ที่ดินทั้งหมด 13,229 ตารางเมตรและคาดว่าเมื่อเดินหน้าเต็มกำลังการผลิตแล้วจะให้กำลังผลิตเป็นต้นพืชประมาณสามล้านต้นต่อปี

พืชทั้งหมดจะถูกปลูกในห้องไร้เชื้อที่ได้รับการควบคุมทุกอย่างนับแต่แสงสว่าง, อุณภูมิ, ความชื้น, และแร่ธาตุในดิน ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะปลูกลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวจากการเกษตรแบบปรกติ โดยนับเวลาจากการเพาะเมล็ดใช้เวลาประมาณ 35 ถึง 50 วันจึงส่งเข้าสู่ตลาดได้

ที่มา - Tech-On