พบเลข Mersenne Prime ตัวที่ 45

By: mk
Writer
on Thu, 28/08/2008 - 20:46

เลข Mersenne Prime คือจำนวนเฉพาะที่สามารถเขียนด้วยสมการ 2n-1 ได้ (เช่น 3 7 31) โดยก่อนหน้านี้มีการค้นพบ Mersene Prime ไปแล้ว 44 ตัว ช่วงหลังจากปี 1996 เป็นต้นมาได้เกิดโครงการ Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) ซึ่งใช้การประมวลผลแบบกระจายช่วยคำนวณหาว่า ตัวเลขใดเป็น Mersenne Prime บ้าง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางโครงการ GIMPS ได้ค้นพบตัวเลข Mersenne Prime ตัวที่ 45 แล้ว เห็นว่ามีความยาวถึง 10 ล้านหลัก!!! คงนำมาลงในข่าวกันลำบากนะครับ ส่วนการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นจำนวณเฉพาะจริง ก็คงต้องทำตามกระบวนการกันต่อไป

ที่มา - Slashdot

6 Comments

Mr.JoH's picture

เหมือนเคยเห็น ว่ามีเรื่อง Mersenne prime ในประวัติของรามานุจันด้วย สงสัยต้องกลับไปดู

Watchara's picture

A Mersenne prime is a Mersenne number that is prime. As of October 2008, only 46 Mersenne primes are known; the largest known prime number (243,112,609 ? 1) is a Mersenne prime.

Link :http://en.wikipedia.org/wiki/Mersenne_prime