โครงการ Long Now สร้างแผ่นบันทึกเอกสารเพื่ออนาคตอีกสองพันปี

By: lew
Writer
on Tue, 26/08/2008 - 00:51
Topics: 

แผ่น CD-R ที่บ้านเราอาจจะใช้ได้ไม่เกินสัปดาห์ จนเรากังวลว่าอนาคตเมื่ออารยธรรมของเราสูญสลายไป จะมีใครบ้างที่เข้าใจความเป็นไปของคนยุคนี้

โครงการ Long Now เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบคำถามนี้โดยเฉพาะเพื่อรักษาข้อมูลไว้ให้คนในอีกหมื่นปีข้างหน้าได้รับรู้ว่าโลกในศตวรรษที่ 20 นั้นมีความเป็นอยู่กันอย่างไร และผลพวงจากโครงการนี้ชิ้นล่าสุดคือ Rosetta Disk ที่ใช้เก็บข้อมูลด้านภาษาเพื่อคนในยุคหน้าโดยเฉพาะ

ตัวแผ่น Rosetta Disk นั้นด้านหนึ่งเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เล็กลงเรื่อยๆ เป็นก้นหอย เพื่อชี้นำให้ผู้ที่พบเจอมันในอนาคตได้สังเกตว่าต้องขยายลวดลายบนตัวมันถึงจะอ่านได้ โดยตัวเอกสารแต่ละหน้านั้นจะมีความกว้างประมาณครึ่งมิลลิเมตร และต้องใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายห้าร้อยเท่าจึงสามารถอ่านออกได้

เอกสารทั้งหมดมีรวมแล้ว 15,000 หน้ากระดาษ โดยครึ่งบนจะเป็นเอกสารทางภาษาศาสตร์อธิบายถึงการใช้งานของภาษาต่างๆ ไว้กว่า 2,500 ภาษาทั่วโลก อีกด้านเป็นเอกสารด้านภาษาและเอกสารอื่นๆ เช่นพระคัมภีร์ไบเบิลในส่วนของปฐมกาล และเอกสารคำประกาศสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

เอกสารทั้งหมดต้องการเพียงกล้องจุลทรรศน์โดยไม่ต้องการตีความเอกสารในรูปแบบอื่นๆ ทำให้ไม่ต้องกังวลกับฟอร์แมตเอกสารที่เปลี่ยนไปในอนาคต

Rosetta Disk นั้นตั้งชื่อเลียนแบบมาจาก Rosetta Stone ก้อนหินที่บันทึกกฎหมายของอียิปต์ไว้สามภาษาในแผ่นเดียว ทำให้โลกปัจจุบันเข้าใจภาษาโบราณได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก

ที่มา - Rosetta Disk