ความสัมพันธ์ส่วนตัว มีผลต่อการบริจาค

By: Mr.JoH on Sun, 24/08/2008 - 00:27
Topics: 

ผู้คนโดยทั่วไป มีแนวโน้มที่จะเห็นใจ เพื่อนหรือคนรักที่ประสบชะตากรรมเลวร้ายมากกว่าปกติ ผลจากการศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Consumer Research

นักวิจัยได้ทำการทดลอง โดยทำการสอบถามคนแปลกหน้าบริเวณสถานีรถไฟ เกี่ยวกับความรู้สึกต่อ โรคอัลไซเมอร์, มะเร็งเต้านม, และการถูกไล่ออกจากงาน นักวิจัยพบว่า ผู้คนที่มีคนใล้กตัวผ่านประสบการณ์ดังกล่าวมาก่อน มีแนวโน้มที่จะเห็นใจผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเดียวกันมากกว่าปกติ แต่สำหรับภาวะอื่นๆ ความเห็นใจก็ไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้น

การทดลองอันต่อมา นักวิจัยได้สร้างเหตุการณ์สมมุติ โดยให้คนที่เป็นเพื่อนกันทำเงินจำนวน 10 เหรียญหายไป และต้องการความช่วยเหลือ หลังจากผู้ที่ทำการทดลองเป็นเพื่อนกัน พวกเขามีโอกาสที่จะบริจาคเงินให้กับผู้ที่ทำเงินหาย มากกว่าปกติ

นักวิจัยได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ความเห็นใจไม่ได้เพิ่มขึ้นในทุกกรณี จะเกิดขึ้นเฉพาะผุ้ที่ประสบสภาวะเดียวกันเท่านั้น ซึ่งจากงานวิจัยที่ได้ องค์กรการกุศลสามารถนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ ในการเพิ่มเงินบริจาคได้

ที่มา - Physorg