นักศึกษาสหรัฐพัฒนาระบบควบคุมเกมผ่านสมอง

By: Mr.JoH on Wed, 13/08/2008 - 23:12
Topics: 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเดร็กเซล (Drexel University) ได้ทำการพัฒนาตัวควบคุมเกมแบบใหม่ ที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวหรือใช้มือในการควบคุม แต่ใช้จิตใจในการควบคุมแทน

อุปกรณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นที่คาดหัว ซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์ที่ทำการวัดกิจกรรมของสมอง โดยการส่งคลื่นแสงที่มีความถี่ใกล้เคียงรังสีอินฟราเรดเข้าไปในกะโหลกศีรษะ และทำการวัดความเข้มของแสงที่สะท้อนกลับมา ระดับของออกซิเจนสัมพันธ์กับกิจกรรมของสมองจะถูกบันทึกไว้ อุปกรณ์ชิ้นนี้ตอนแรกถูกพัฒนาโดวิศวกรชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการติดตามสมองของคนไข้ที่อยู่ในภาวะได้ความรู้สึก ซึงจากอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนไข้ ได้ถูกพัฒนากลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นประกอบเกม Lazybrains

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมด้วยสมองส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ เกม Lazybrains สามารถช่วยเด็กที่มีสมาธิสั้น สามารถพุ่งความสนใจไปในตัวเกมได้ ทางผู้พัฒนาหวังว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะสามารถใช้งานได้ง่าย เหมือนกับอุปกรณ์ควบคุมของเครื่องเล่นเกม Wii ในอนาคต

ที่มา - Physorg