โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มียูเรเนียมรั่วไหล

By: Mr.JoH on Sun, 20/07/2008 - 17:26
Topics: 

ผู้ที่ดูแลด้านความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของฝรั่งเศส ออกมาเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ท่อเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในทางตะวันออกเฉียใต้ของฝรั่งเศส ได้เกิดรั่วไหลขึ้น ทำให้มีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกมาบางส่วน แต่ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ผู้ที่อยู่อาศัยในเขต Vaucluse ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ได้รับคำเตือนไม่ให้ดื่มน้ำหรือรับประทานปลาที่ได้จากแม่น้ำ หลังจากที่ยูเรเนียมเหลวได้รั่วออกมา ณ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Tricastin

จากการทดสอบในเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่า การรั่วไหลครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะว่าปริมาณยูเรเนียมที่รั่วไหลออกมามีน้อยมาก เพียงไม่กี่กรัมเท่านั้น และไม่ได้มีการสัมผัสกับพื้นดินหรือน้ำแต่อย่างใด

หลังจากเกิดการั่วไหล ทางฝรั่งเศสได้เปลี่ยนตัวผู้ควบคุมออก และสั่งให้มีการสอบสวนเป็นการภายใน ว่าเกิดเหตุผิดพลาดอะไรขึ้น เพื่อที่จะได้ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางฝรั่งเศสจะมีการตรวจสอบการปนเปื้อนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ไม่มีการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสีหลงเหลืออยู๋จริงๆ ซึ่งในระหว่างนี้ บรรรดาสระว่ายน้ำและการชลประทานจะถูกห้ามเป็นการชั่วคราว

การรั่วไหลครั้งนี้อยู๋ในระดับที่หนึ่ง จากระดับทั้งหมดที่มีเจ็ดระดับ ในการเกิดอุบัติเหตุทางด้านนิวเคลียร์

ที่มา - [Physorg(http://www.physorg.com/news135583648.html)