งบประมาณรายปีดีกว่ารายเดือน

By: Mr.JoH on Thu, 17/07/2008 - 23:50
Topics: 

เชื่อว่าหลายคนในที่นี้มีการทำงบประมาณประจำตัว แต่ที่ผ่านมามีงานวิจัยน้อยมาก ว่าควรทำงบประมาณอย่างไรที่จะให้ผลลัพธ์ได้ดีที่สุด

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Journal of Consumer Research พบว่าคนที่ทำงบประมาณเป็นรายปี จะมีความถูกต้องมากกว่าคนที่ทำงบประมาณเป็นรายเดือน นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่า คนที่มีความเข้าใจในงบประมาณที่ตัวเองทำ จะส่งผลต่อความแม่นยำของงบประมาณอีกด้วย

ในระหว่างการศึกษา นักวิจัยได้ถามอาสาสมัครถึงแหล่งที่มาของรายรับ เพื่อที่จะคำนวนงบประมาณให้พอเพียงสำหรับปีถัดไปและเดือนถัดไป นอกจากนี้ยังสอบถามถึงความยากในการจัดทำงบประมาณ และบอกถึงส่วนที่ยากที่สุดในการจัดทำ

นักวิจัยเชื่อว่าสาเหตุที่การทำงบประมาณรายปีมีความถูกต้องมากกว่า เพราะว่าคนที่ทำงบประมาณรายเดือนมักจะมีความมั่นใจเกินกว่าปกติ เมื่อทำการเปรียบเทียบงบประมาณรายเดือน

นักวิจัยเชื่อว่า วิธีที่ดีที่สุดในการทำงบประมาณ คือการทำงบประมาณรายปีแล้วค่อยแบ่งออกเป็น 12 ส่วน นอกจากนี้ยังแนะนำอีกว่าในระหว่างการทำงบประมาณ ไม่ควรให้มีสิ่งใดมารบกวน เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

ที่มา - EurekAlert