จีนปล่อย CO2 เป็นอันดับหนึ่งของโลก

By: Mr.JoH on Sun, 15/06/2008 - 05:52

จีนกลายเป็นประเทศที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับหนึ่งของโลก แซงหน้าแชมป์เก่าอย่างสหรัฐ โดยมากกว่าถึง 14% และถือเป็นปริมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยเพิ่มขึ้นทั่วโลก

จากรายงานล่าสุดในการประชุมของยูเอ็นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงบอร์น ประเทศเยอรมันนี จีนปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคิดเป็นเปอร์เซ็นทั้งหมดกว่า 24% ตามมาด้วยสหรัฐ 21% สหภาพยุโรป 12% อินเดีย 8% และรัสเซีย 6%

การผลิตปูนและอิฐที่ใช้ในการก่อสร้าง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำมีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นในจีน ซึ่งปัจจุบัน จีนกลายเป็นผู้ผลิตปูนแลอิฐอันดับหนึ่งของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 51%

ที่มา - Physorg