เทคโนโลยีประหยัดน้ำมันสำหรับรถบรรทุก

By: Mr.JoH on Thu, 12/06/2008 - 14:18

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ใช้การขนส่งโดยรถบรรทุก ถ้าหากเราสามารถทำให้รถบรรทุกสามารถประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อราคาของสินค้าในท้องตลาดโดยรวมด้วย

นักวิจัยจาก Georgia Tech Research Institue (GTRI) ได้พัฒนาระบบที่ช่วยทำให้รถขนาดใหญ่ๆ เล่นรถบรรทุก, รถพ่วง สามารถประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 8% ถึง 12% ซึ่งถ้าหากมีการติดตั้งอุปกร์ดังกล่าวบนรถบรรทุกทุกคันในสหรัฐ คาดว่าสามารถช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า 1.6 ล้านแกลลอนต่อปี

Robert Englar นักวจัยจาก GTRI ได้ทำการพัฒนา อุปกรณ์ที่ใช้้ควบคุมการไหลของอากาศรอบๆ รถบรรทุก ซึ่งได้พัฒนามาตั้งแต่ปี 1990 โดยได้เเก็บรวบรวมข้อมูลจากบรรดาบริษัทรถบรรทุก เพื่อที่จะนำมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ดังกล่าว

แรงต้านอากาศ ถือเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับยานพาหนะที่มีหน้าตัดขนาดใหญ่ อย่างเช่นพวกรถบรรทุก แรงต้านอากาศจะเป็นตัวขัดขวางทำให้วิ่งได้ช้าลง, ต้องใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านอากาศ สำหรับรถยนต์ทั่วไป การออกแบบรูปร่างให้เพรียวลมก็ถือเป็นการลดแรงต้านอากาศรูปแบบหนึ่ง แต่สำหรับรถบรรทุก รูปร่างดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า

นักวิจัยได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเพิ่ม active flow control system เข้าไปบริเวณท้ายรถบรรทุก ระบบดังกล่าวจะประกอบไปด้วย อุปกรณ์ที่จะเป่าอากาศจากช่องที่มีส่วนโค้งตามหลักอุณหพลศาสตร์ ที่อยู่บนส่วนหลังของรถบรรทุก ซึ่งจะช่วยลดการไหลของอากาศที่แยกจากกัน ซึ่งจะถูกดูดออกทางท้ายรถ

จากผลการทดสอบ พบว่ารถบรรทุกที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว สามารถช่วยลดแรงต้านอากาศได้ถึง 31% ซึ่งถ้ามองในแ่งของการประหยัดเชื้อเพลิง ก็จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้มากสุดถึง 12% แต่เนื่องจากเครื่องอัดอากาศต้องใช้พลังงานบางส่วน ทำให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยรวม ลดลงเหลือ 8% ถึง 9%

อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้จริงก็ต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง เช่น ถ้าหากให้เครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ก็น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้

ที่มา - Physorg