ลิงสามารถควบคุมแขนหุ่นยนต์ผ่านสมองได้

By: Explorinex on Mon, 02/06/2008 - 01:29

รายงานผลการวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก นำทีมวิจัยโดนนายแอนดรูว์ ชวาทซ์ (Andrew Schwartz) ศึกษาระบบประสาทการควบคุมกล้ามเนื้อ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังได้

โดยงานวิจัยดังกล่าว ทำการทดลองโดยให้ลิงนั่งบนเก้าอี้ ซึ่งมัดแขนไว้ในท่าที่สบาย เพื่อป้องกันมิให้มีการเคลื่อนไหว จากนั้นทำการต่อเซนเซอร์ตรวจคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็ก จากส่วนของสมองซึ่งควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขนของลิง กับคอมพิวเตอร์ที่ซึ่งควบคุมการทำงานของแขนกลอีกทีหนึ่ง โดยใช้เวลา 3 วันในการฝึกฝนลิงให้สามารถควบคุมแขนหุ่นยนต์ได้ พบว่าลิงสามารถบังคับแขนกลเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ โดยทดลองให้หยิบอาหารได้แก่ มาชเมโลว์ แอปเปิ้ล หรือผลส้ม มาป้อนให้ตัวเองได้ตามต้องการโดยใช้แขนหุ่นยนต์แทนแขนตัวเอง

ถือเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีในการช่วยผู้พิการ และผู้ป่วยซึ่งมีระบบประสาทสั่งการที่สมบูรณ์ แต่ขาดอวัยวะหรือกล้ามเนื้อพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้กลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง สามารถช่วยเหลือตนเอง ควบคุมแขนหุ่นยนต์ตามการสั่งงานของระบบประสาท ได้เสมือนเป็นอวัยวะของตน

ที่มา - PCWorld.COM