บังคลาเทศพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก

By: Mr.JoH on Fri, 23/05/2008 - 14:54

ข่าวสั้นๆ ครับ

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารสุขของบังคลาเทศ รายงานถึงผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกรายแรกของประเทศ โดยบอกแค่ว่าผู้ป่วยเป็นเด็ก ติดเชื้อตั้งแต่เดือนมกราคม แต่ไม่ได้บอกอายุ หรือรายละเอียดอื่นๆ แต่เด็กคนดังกล่าวได้รับการรักษาแล้ว

ที่มา - Physorg