โซลาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน

By: Mr.JoH on Fri, 16/05/2008 - 02:08

นักฟิสิกส์จากเยอรมัน ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ชนิดฟีล์มบาง จากเดิม 21.9% เพิ่มขึ้นเป็น 23.2% ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว ได้ถูกนำเสนอในงานประชุมวิชาการเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ San Diego

Bram Hoex นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย Eindhoven University ร่วมมือกับ Fraunhofer Institute ได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ โดยการเพิ่ม ฟีล์มอลูมิเนียมออกไซด์ที่มีความหนาประมาณ 30 นาโนเมตร ลงบนชั้นของผลึกซิลิคอนของโซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์ ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมาก ในฐานนะที่เป็นพลังงานสะอาด และสามารถใช้ได้ไม่มีวันหมด (เท่าที่ดวงอาทิตย์ยังส่องแสง) แต่อุปสรรคสำคัญของแหล่งพลังงานชนิดนี้ ก็คือ ประสิทธิภาพที่ได้ จากการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังานไฟฟ้า อยู่ในระดับที่ต่ำมาก (มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 10-20%) การพัฒนาโซลาร์เซลล์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงถือเป็นก้าวสำคัญ ที่ทำให้สามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เร็วยิ่งขึ้น

ที่มา Physorg