กีกคณิตศาสตร์ ส่งผลให้คนเลือกเรียนคณิตศาสตร์น้อยลง

By: Mr.JoH on Tue, 13/05/2008 - 00:20

ถ้าหากลองให้คนทั่วไป จินตนาการถึงภาพนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะ หลายคนคงจะนึกถึงภาพชายวัยกลางคน ผมขาวโพลนทั้งศีรษะ ในมือชอล์คเขียนสมการที่คนธรรมดาดูแล้วไม่มีวันเข้าใจ พูดจาติดๆ ขัดๆ สื่อสารกัีบคนไม่ค่อยรู้เรื่อง

ภาพลักษณ์ดังกล่าวของนักคณิตศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในสาขานี้อย่างสำคัญ

ดร. Heather Mendick หัวหน้าทีมวิจัย ได้ทำการสำรวจ จากประชาชนในอังกฤษและเวลส์ พบว่า ความนิยมในการเลือกเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว ก็เนื่องมาจาก การมองนักคณิตศาสตร์ในภาพลบจาคนส่วนใหญ่ โดยนักวิจัยได้แนะนำว่า หนทางเดียวที่จะทำให้มีคนเลือกเรียนสาขาีนี้มากขึ้น ก็คือ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในแง่บวกของนักคณิตศาสตร์ ให้คนทั่วไปได้รับรู้มากขึ้น

ที่มา - EurekAlert