การเข้ารหัสควอนตัม สามารถถูกถอดได้

By: Mr.JoH on Sun, 11/05/2008 - 23:56

การเข้ารหัสเชิงควอนตัม (Quantum Cryptography) ได้รับการเชื่อมั่นว่า เป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด ในการปกป้องข้อมูลจากผู้ที่ไม่หวังดี แต่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Link?ping ประเทศสวีเดน ได้พบช่องโหว่ของทฤษฏีดังกล่าว ซึ่งนำมาสู่ความเสี่ยง ในการขโมยข้อมูลที่สำคัญๆ อย่างเช่น ธุรกรรมทางการเงิน

ในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ จะมีการเข้ารหัสของข้อมูลที่ส่ง ด้วยกุญแจสาธารณะ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย ซึ่งในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านตัวกลาง ก็มีโอกาสที่กุญแจดังกล่าว อาจถูกทำซ้ำโดยการดักข้อมูลที่ตัวกลางระหว่างทาง วิธีการที่ดีที่สุดที่ทำให้กุญแจนั้นปลอดภัย ก็คือการเพิ่มจำนวนบิตของการเข้ารหัสให้มากขึ้น เพื่อที่ให้การถอดรหัสสามาถทำได้ยากขึ้น

เทคโนโลยีเข้ารหัสเชิงควอนตัม เป็นที่คาดคะเนว่า สามารถทำให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้น ที่ใช้เทคนิคดังกล่าวในการส่งข้อมูล เนื่องจากต้องอาศัยฮาร์ดแวร์เฉพาะ เช่น ลำแสงเลเซอร์ที่สามารถยิงอนุภาคโฟตอน ผ่านทางใยแก้วนำแสง

เหตุผลที่ทำให้การเข้ารหัสเชิงควอนตัม ได้รับการเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัยสูง ก็เนื่องมาจาก คุณสมบัติทางกลศาสตร์ควอนตัม ที่ว่าอนุภาค ไม่สามารถทำการวัดหรือปรับเปลี่ยน โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวน ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าว หากมีใคร ที่จะพยายามคัดลอกข้อมูลที่เข้ารหัสเชิงควอนตัม ก็จะก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนอย่างมหาศาล ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานได้เลย

Jan-?ke Larsson นักวิจัยจากภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย Link?ping ได้ทำการพิสูจน์ว่า การเข้ารหัสเชิงควอนตัมไม่ได้ปลอดภัย 100% โดยมีความเป็นไปได้ทางทฤษฏี ที่ผู้ไม่ได้รับอนุญาติ สามารถดักจับข้อมูลได้ โดยที่ไม่ถูกตรวจพบ ถ้าหากเขาสามารถ จัดการระหว่าง กลศาสตร์ควอนตัม และ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางปกติ โดยใช้การเข้ารหัสเชิงควอนตัม

ที่มา - ScienceDaily