ราคาน้ำมันที่พุ่งสูง มีส่วนช่วยให้มลภาวะลดลง

By: Mr.JoH on Thu, 08/05/2008 - 19:09

ในภาวะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอยู่ในปัจจุบัน อาจจะมีข้อดีที่แอบแฝงอยู่ในตัวของมันเอง เมื่อนักวิจัยจากสหรัฐพบว่า ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้มลภาวะที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกลดปริมาณลง

Chris Knittel นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ทำการศึกษาข้อมูล ราคาน้ำมันย้อนหลังไปหลายสิบปี และพบความสัมพันธ์ของราคาน้ำมัน กับพฤติกรรมของผู้ใช้รถ พบว่าการซื้อรถที่กินน้ำมันอย่างพวก SUV หรือ รถกระบะ จะลดลง 13% ทุกๆ 1 เหรียญของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และในทิศทางเดียวกัน ก็ทำให้ปริมาณการซื้อรถที่มีประสิทธิภาพในการใ้ช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น 17% เช่นเดียวกัน

ข้อมูลของ Knittels ที่นำเสนอ ได้รับการยอมรับจากนักเศรษฐศาสตร์เป็นจำนวนมาก โดยมีนักเศรษฐศาสตร์อีกคน Kenneth Small ได้นำเสนอข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า ทุก 1 เหรียญของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ขับขี่ลดจำนวนน้ำมันที่ต้องใช้ลงถึง 14% ซึ่งหมายความว่า ปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง คิดเป็นปริมาณถึง 2% ของปริมาณแก๊สทั้งหมด ที่สหรัฐปล่อยออกมาในปี 2006

ที่มา EurekAlert