วัคซีนไข้หวัดนก พร้อมทดสอบในคน

By: Mr.JoH on Fri, 09/11/2007 - 22:43

นักวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institute of Health) ร่วมกับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ (Maryland University) ประสบผลสำเร็จในการทดลองวัคซีนไข้หวัดนก (Avian Flu) กับลิงซึ่งเป็นสัตว์ทดลอง

โรคไข้หวัดนก ถือเป็นหนึ่งโรคระบาดที่ได้รับการจับตามองในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถระบาดจากสัตว์ปีกมาสู่คน ซึ่งที่ผ่านมา ได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 168 คน ความเป็นไปได้ที่จะระงับการระบาดของโรคนี้ คือการใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวัคซีนโรคไข้หวัดนกก็ประสบปัญหาในหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ความกังวลเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety), สารกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำ และปัญหาการกลายพันธุ์ของพันธุกรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นจากยาที่แรงเกินไป

ในการศึกษา นักวิจัยได้พัฒนา วัคซีนจากเชื้อที่ยังมีชีวิตผสมกับเชื้อ Newcastle disease virus (NDV) ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกัน และทำการทดสอบกับลิงสายพันธ์แอฟริกัน

ผลการตอบสนองของลิง หลังจากการฉีดวัคซีน 1 โดส (Dose) แสดงให้เห็นว่ามีส่วนลดปริมาณของเชื้อไวรัส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จ, หลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 โดส พบภูมิคุ้มกันสูงขึ้นสำหรับลิงทุกตัวที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ขั้นตอนตอ่ไปของการทดสอบ ก็คงต้องเป็นการทดสอบกับคนจริงๆ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง กว่าจะยืนยันได้ว่าประสบผลสำเร็จ ซึ่งกว่าจะถึงเวลานั้น โรคไข้หวัดนกมันยังจะระบาดอีกเหรอ ?

ที่มา - ScienceDaily?