เครื่องดื่มเสริมพลังงาน?เสี่ยงสำหรับผู้เป็นโรคหัวใจ

By: Mr.JoH on Wed, 07/11/2007 - 12:15

ผลการศึกษาของนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย เวย์น เสตท (Wayne State University) พบว่าเครื่องดื่มเสริมพลังงานที่วางขายอยู่ตามท้องตลาด มีส่วนกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับผู้ที่ดื่มเป็นประจำ

นักวิจัยเปิดเผยผลที่ได้จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน ซึ่งมีสุขภาพดี และอายุเฉลี่ยคือ 26 ปี โดยให้ดื่มเครื่องดื่มเสริมพลังงาน ซึ่งมีปริมาณคาเฟอีน (Caffeine) 80 มิลลิกรัม และ ทัวริน (Taurine) 10000 มิลลิกรัม แล้วทำการวัดแรงดันเลือด, อัตราการเต้นของหัวใจ

ผลจากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจ เพิ่มขึ้นประมาณ 7-11% และความดันเลือดเพิ่มขึ้นประมาณ 7-8%

จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่มเสริมพลังงาน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายได้จริง แต่ก็มีผลข้างเคียงสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากเสี่ยงต่อการให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลว

เครื่องดื่มชนิดนี้ผมก็เคยดื่ม หัวใจเต้นแรงขึ้นจริงๆแหละ

ที่มา - ScienceDaily

1 Comment

chobits_nizzy's picture

อีกอย่าง คือน่าจะเป็นเพราะว่า คาเฟอีนไปมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง (CNS)
ตัวมันเองผ่าน blood brain barrier ได้เมื่อเข้าไปสู่สมอง มีโครงสร้างคล้ายกับ adenosine ก็จะไปแย่งจับกับ adenosine receptor ทำให้ adenosine receptor ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ซึ่งการลด function ของ adenosine นี้จะไปเพิ่มการทำงานของ neurotransmitter ที่ชื่อ dopamine ทำให้เรารู้สึกมีแรง มีพลัง ไม่ง่วงซึม
ที่สำคัญที่มันส่งผลต่อหัวใจคือ dopamine ไปเพิ่มระดับของ epinephrine(adrenaline) สารตัวนี้มันจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้ทำงานมากขึ้น หัวใจเลยเต้นเร็ว คนที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรดื่มบ่อยๆนะคะ