นักวิทย์เตือน ?พืชสูญพันธุ์ ทำให้ผลผลิตจากธรรมชาติลดลง?

By: Mr.JoH on Tue, 06/11/2007 - 17:28

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยล่าสุด แสดงให้เห็นว่า เมื่อพืชยิ่งสูญพันธุ์มากขึ้นไปเท่าไหร่ ผลผลิตที่มนุษย์จะได้จากพืชก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น

จากการศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง 44 การทดลองทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำ (คือมีพืชน้อยสายพันธุ์) จะให้ผลผลิต น้อยกว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (มีพืชหลายสายพันธุ์) ถึง 50 %

ทีมนักวิจัยอธิบายเปรียบเทียบปรากฏการณ์นี้เหมือนการเล่นฟุตบอล ทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถอาศัพกองหน้าในการทำประตูได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัย นายประตูในการป้องกันประตู, กองหลังในกาตัดเกมคู่ต่อสู้, กองกลางในการสร้างสรรค์เกม หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป ทีมนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จ ธรรมชาติก็เช่นกัน

อ่านข่าวนี้ก็นึกถึงประเทศไทย ถ้าคนในประเทศมัวแต่ทะเลาะกัน เมื่อไหร่ประเทศชาติจะเจริญ !

ที่มา -? Eurekalert