ควบคุมการหมุนของอิเล็กตรอนด้วยสนามไฟฟ้า

By: Mr.JoH on Mon, 05/11/2007 - 16:43

การหมุนของอิเล็กตรอน (Electron Spin) ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการวิจัยและพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการควบคุมการหมุน ก็คือใช้การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในการควบคุม

แต่ในปัจจุบัน นักวิจัยจาก สถาบันวิจัยนาโนศาสตร์ (Institute of Nanoscience) และมูลนิธิเพื่อการวิจัยอนุภาคมูลฐาน (Foundation for Fundamental Research on Matter) ประสบความสำเร็จในการควบคุมการหมุนของอิเล็กตรอนหนึ่งตัว โดยใช้สนามไฟฟ้าแทนการใช้สนามแม่เหล็ก ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์

ข้อดีของการใช้สนามไฟฟ้า แทนการใช้สนามแม่เหล็กก็คือ สนามไฟฟ้าสามารถสร้างขึ้นได้ง่ายกว่า และสามารถทำการควบคุมการหมุนของอิเล็กตรอนได้อย่างอิสระ

นักวิจัยกลุ่มนี้ยังคงพยายามประยุกต์เทคนิคนี้ ในการควบคุมการหมุนของอิเล็กตรอนหลายตัว

ที่มา - ScienceDaily

1 Comment