นักวิทยาศาสตร์ทดสอบอากาศยานไร้คนขับในพายุเฮอริเคน

By: Mr.JoH on Sun, 04/11/2007 - 21:14

พายุเฮอริเคน "โนเอล" (Hurricane Noel) เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ ได้ทดสอบอากาศยานไร้คนขับลำใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสำรวจพายุเฮอริเคนโดยเฉพาะ

ยานลำนี้จะบินเข้าไปสู่พายุในระดับต่ำ เพื่อที่จะทำการวัดกระแสลม ซึ่งมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 125 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งด้วยกระแสลมที่มีความเร็วขนาดนี้ จะเป็นการทดสอบตัววัดข้อมูล และการส่งข้อมูลในสภาพเลวร้ายได้เป็นอย่างดี

อากาศยานไร้คนขับลำนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการ เข้าใจในปรากฏการณ์ที่ใจกลางของพายุ และข้อมูลที่ได้ก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนพลังงานของมหาสมุทร ไปสู่ชั้นบรรยากาศ

เทคโนโลยีช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ปลอดภัยขึ้นจริงๆ

ที่มา - Physorg.com