คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยความร้อน !!!

By: Mr.JoH on Sun, 04/11/2007 - 20:32

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะใช้อิเล็กตรอนในการส่งและประมวลผลข้อมูล นอกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อิเล็กตรอนเป็นฐาน ในปัจจุบันเรายังมี ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer) ที่ใช้หลักการสปินของอิเล็กตรอน และ คอมพิวเตอร์แสง (Optical Computer) ที่ใช้หลักการของโฟตอน

แต่นักฟิสิกส์ชาวสิงคโปร์ อาจจะเป็นผู้ให้กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ขึ้นมา เมื่อเขาได้เสนอแนวคิดของคอมพิวเตอร์ชนิดที่สี่ขึ้นมา นั่นก็คือ โฟนอนคอมพิวเตอร์ (Phononnic Computer) ซึ่งใช้ความร้อนในการทำงาน

โดยทั่วไป ลอจิกเกต ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของคอมพิวเตอร์ จะทำงานโดยที่อินพุตจากหลายแหล่ง แล้วให้ลอจิกออกมาเพียงลอจิกเดียว โดยแทนด้วยระดับของแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ลอจิกเกตที่ใช้อุณหภูมิของนักฟิสิกส์คนนี้ จะแทนนลอจิกลัพธ์ที่ได้ ด้วยระดับของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

ข้อดีที่เห็นได้ชัดคือเรื่องการใช้พลังงาน และสามารถนำความร้อนส่วนเกินของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการควบคุม และนำความร้อนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

สงสัยอีกหน่อยต้องมีอุปกรณ์เพิ่มความร้อน แทนที่อุปกรณ์ลดความร้อนซะแล้ว ^_^

ที่มา - PhysOrg.com