ผลศึกษาล่าสุดยัน ยิ่งอดนอนยิ่งทำให้อยากทานของหวานมากขึ้น

By: wiennat
Writer
on Sun, 11/12/2016 - 09:08

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลเสียต่อร่างกาย งานวิจัยบางชิ้นรายงานว่าการอดนอนจะส่งผลให้ร่างกายต้องการอาหารบางประเภทมากขึ้น[1] หรือทำให้ร่างกายเสียสมดุลของพลังงานที่ได้รับและใช้ไปในแต่ละวันจนส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น[2]
ถึงแม้ว่าผลการศึกษาจะบอกว่า ระยะเวลาการนอนในช่วง Rapid Eye Movement (REM) ลดลงจะทำให้อยากอาหารประเภทที่ทำให้อ้วนขึ้นมากขึ้น
แต่ยังไม่มีงานใดที่ระบุว่าเพราะอะไรที่ทำให้การนอนหลับในช่วง REM นั้นเกี่ยวพันกับความอยากอาหารประเภทดังกล่าว

ล่าสุดนักวิจัยจาก International Institute for Integrative Sleep Medicine (IIIS) ที่เป็นสถาบันวิจัยในสังกัดของ Tsukuba University ได้พบว่าระยะเวลานอนหลับในช่วง REM นั้นส่งผลต่อสมองส่วนที่กระตุ้นความอยากอาหารพวกน้ำตาลและไขมัน โดยทีมนักวิจัยนี้ได้ทำการลดช่วงระยะเวลา REM ของหนูทดลองแล้วให้ยายับยั้งการกระตุ้นสารสื่อประสาทในสมองส่วน prefrontal cortex เพื่อชดเชยกับผลของการอดนอนในช่วง REM แล้วพบว่าความต้องการอาหารประเภทน้ำตาลของหนูกลุ่มดังกล่าวไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับยายับยั้งสารสื่อประสาท ในขณะที่ความต้องการอาหารประเภทไขมันนั้นไม่ต่างกันในหนูทั้งสองกลุ่ม

ผลการทดลองนี้จึงยืนยันว่าการอดนอนโดยเฉพาะระยะเวลานอนหลับในช่วง REM ที่ลดลงนั้น จะทำให้ร่างกายต้องการทานของหวานมากขึ้นนั่นเอง หากรู้แบบนี้แล้วก็นอนกันให้พอเถอะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา

งานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ลงในวารสาร eLife ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มได้จาก (doi/10.7554/eLife.20269.001.)

ที่มา - University of Tsukuba