จำนวนเซลล์แบคทีเรียในร่างกายมนุษย์นั้นมีน้อยกว่าที่เคยเข้าใจ

By: Zürich
Writer
on Fri, 19/02/2016 - 20:20
Topics: 

เราคงเคยได้ยินมาว่า..
จำนวนเซลล์ของแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์มีจำนวนมากกว่าเซลล์ในร่างกายเราถึง1:10

ซึ่งงานวิจัยล่าสุดได้กลับมาสำรวจเนื้อความนี้อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความรู้ที่ได้จากการวิจัยเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว(1972) ซึ่งผลการคำนวณปริมาณเซลล์แบคทีเรียในร่างกายใหม่พบว่าจำนวนแบคทีเรียในร่างกายเรานั้นมีปริมาณใกล้เคียงกับจำนวนเซลล์ของเรา(ประมาณ1:1) ซึ่งน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้มากอยู่พอควร

เนื้อหาการวิจัยได้คำนวณปริมาณเซลล์โดยใช้ ้บุคคลอ้างอิง(reference man) ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี และ มีน้ำหนักอยู่ที่ 70 กิโลกรัม ส่วนสูงประมาณ 1.7 เมตร
การคำนวณในงานวิจัยเดิมจะคิดจากปริมาณแบคทีเรียในอุจจาระของบุคคลอ้างอิง(ประมาณ 1011 เซลล์) ทอดยาวตั้งแต่ ปากจนถึงทวารหนัก ซึ่งได้จำนวนเซลล์แบคทีเรียออกมาประมาณ 1014 เซลล์

แต่ในงานวิจัยใหม่ได้ชี้ว่า แบคทีเรียส่วนใหญ่นั้นอาศัยอยู่ในลำไส้ และ จำนวนแบคทีเรียในอุจจาระมีน้อยกว่าที่คาดไว้
ทำให้ผลการคำนวณใหม่ได้ค่าออกมาอยู่ที่ (เซลล์แบคทีเรีย:เซลล์มนุษย์) 1.3:1

รายงาน Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body
doi:10.1038

ที่มา - Nature