ทีมบรรณาธิการวารสาร Lingua ลาออกยกคณะ ประท้วง Elsevier ไม่ยอมปรับเป็น Open Access

By: lew
Writer
on Tue, 03/11/2015 - 00:04

ทีมบรรณาธิการวารสารวิจัยด้านภาษา Lingua รวมบรรณาธิการ 6 คนและกรรมการ 31 คนประกาศลาออกหลังจากไม่สามารถเจรจากับทาง Elsevier เพื่อให้ปรับวารสารเป็นแบบเข้าถึงได้ฟรี โดยทีมงานจะทำหน้าที่ถึงปลายปีนี้และจะเปิดวารสารใหม่ ชื่อว่า Glossa

ทาง Elsevier คิดค่าสมาชิกสำหรับห้องสมุดที่มีสมาชิก 10,000 คน อยู่ที่ปีละ 2,211 ดอลลาร์สำหรับสมาชิกแบบออนไลน์ และ 1,966 ดอลลาร์สำหรับฉบับพิมพ์ ขณะที่ Johan Rooryck บรรณาธิการบริหารได้รับค่าตอบแทนปีละ 5,000 ยูโร หรือ 5,500 ดอลลาร์

ทีมบรรณาธิการระบุว่าไม่สบายใจเนื่องจากห้องสมุดเริ่มร้องเรียนว่าจ่ายค่าสมาชิกไม่ไหว หรือบางครั้งการสอบถามราคาก็ยุ่งยาก ส่วนทาง Elsevier ระบุว่าทีมบรรณาธิการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ในปีหน้าเพื่อดูแลวารสารต่อไป

ความขัดแย้งระหว่างนักวิจัยที่ต้องหาทุนมาทำวิจัย, จ่ายค่าตีพิมพ์, แล้วยังต้องจ่ายค่าเข้าอ่านงานวิจัยของคนอื่นๆ ทำให้นักวิจัยจำนวนมากมองว่าสำนักพิมพ์กำลังเอาเปรียบ รัฐบาลหลายชาติเริ่มสนใจที่จะสนับสนุนการเปิดงานวิจัยให้เข้าอ่านได้ฟรี เช่น สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ดีวารสารเปิดที่เกิดขึ้นจำนวนมาอย่างรวดเร็วมีรายงานว่ามีปัญหาคุณภาพต่ำอยู่เรื่อยๆ

วารสารบางส่วนเลือกทางสายกลาง เช่น วารสาร Language ปรับค่าสมาชิกสำหรับห้องสมุดเหลือ 300 ดอลลาร์ และรายงานวิจัยจะถูกปิดไว้สำหรับสมาชิกเพียงหนึ่งปี หลังจากนั้นจะเปิดสู่สาธารณะ หรือหากนักวิจัยอยากให้เปิดเผยงานวิจัยสู่สาธารณะทันทีก็เลือกจ่ายค่าตีพิมพ์เพิ่มอีก 400 ดอลลาร์ได้

ที่มา -Inside Higher Ed