Obokata นักวิจัย STAP ถูกถอดปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ

By: lew
Writer
on Mon, 02/11/2015 - 20:34

มหาวิทยาลัยวาเซดะประกาศถอดปริญญาเอกของ Haruko Obokata ที่จบการศึกษาไปตั้งแต่ปี 2011 และโด่งดังขึ้นมาจากงานวิจัย stimulus-triggered acquisition of pluripotency (STAP) ที่ระบุถึงกระบวนการสร้างสเต็มเซลล์จากเซลล์ปกติด้วยกระบวนการที่ง่ายมาก แต่ปรากฎว่าห้องวิจัยอื่นไม่สามารถทำซ้ำงานวิจัยได้ จนกระทั่งต้องยื่นถอนรายงานวิจัยออกจากวารสาร Nature ในที่สุด

หลังมีประเด็นกับงานวิจัย วิทยานิพนธ์สมัยปริญญาเอกของ Obokata ก็ถูกสอบสวนและพบว่ามีเนื้อหาที่เหมือนกับเอกสารอื่นจำนวนมาก แถมยังมีจุดบกพร่องจนทางมหาวิทยาลัยขอให้เธอกลับมาแก้ไขภายในเวลาหนึ่งปี

Obokata ยื่นเรื่องขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ถูกปฎิเสธ ส่งผลให้ปริญญาเอกของเธอถูกถอนในที่สุด

มหาวิทยาลัยวาเซดะเป็นหนึ่งในองค์กรที่เสียชื่อจากเหตุการณ์งานวิจัย STAP ที่สร้างความเสียหายให้กับศูนย์วิจัยริเค็นอย่างหนัก และวารสาร Nature ที่ตีพิมพ์รายงานวิจัยทั้งที่มีข้อบกพร่องหลายประการ ทางมหาวิทยาลัยวาเซดะเองหลังมีการขุดงานวิจัยของ Obokata ก็พบว่ากระบวนการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีปัญหาเช่นกัน

ที่มา - Japan Times

ภาพอาคารในมหาวิทยาลัยวาเซดะ โดย John Paul Antes

1 Comment