NASA เผย พลูโตท้องฟ้าสีน้ำเงินเหมือนโลกและมีน้ำแข็งสีแดง

By: Tommy Patrics
Writer
on Sat, 10/10/2015 - 16:38

NASA เปิดเผยข้อมูลจากภารกิจ New Horizons ในการสำรวจดาวพลูโต พบว่าในชั้นบรรยากาศดาวพลูโตมีอนุภาคโดยตัวมันเองมีสีแดงและเทา แต่เมื่อพบกับแสงแล้วกลับกลายเป็นสีน้ำเงิน สร้างความสนใจแก่ทีมนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ทีมวิจัยระบุว่าการที่ท้องฟ้าสีน้ำเงินเกิดจากการกระจายแสงโดยอนุภาคขนาดเล็ก หากเป็นโลกแล้ว อนุภาคนั้นคือ โมเลกุลไนโตรเจน แต่ในพลูโตนั้นพบว่าอนุภาคที่เหมือนเขม่าควันเรียกว่า Tholin

สำหรับกลไกนั้นนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า ในชั้นบรรยากาศสูงๆ ไนโตรเจนและมีเทน เมื่อพบกับ แสง UV ทำให้เกิดการแตกประจุ และเข้าทำปฏิกิริยากับ Tholin ทำให้เกิดโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน เหมือนที่เกิดกับดวงจันทร์ Titan ของดาวเสาร์ โมเลกุลจะรวมตัวกันต่อไปเกิดเป็นอนุภาค จากนั้นจะมีแก๊สระเหยเข้ามาควบแน่นและห่อหุ้มเกิดเป็นน้ำแข็งตกลงสู่พื้นผิวของดาวพลูโตทำให้ผิวดาวมีสีแดง

ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ NASA ได้เผยภาพจุดที่เป็นน้ำแข็ง บนดาวพลูโตซึ่งมีอยู่หลายจุดเป็นกระจุกรวมกัน ตามภาพคือบริเวณที่มีจุดเครื่องหมายสีน้ำเงิน (ตัวน้ำแข็งเองมีสีแดง)

โดยที่บริเวณอื่นส่วนใหญ่ในพื้นผิวดาวกลับไม่มีร่องรอยของน้ำแข็งอยู่เลย ซึ่งทีมนักวิจัยกำลังค้นหาคำตอบว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ที่มา