หญิงอาจเป็นฝ่ายให้ชายทานยาคุมกำเนิดในอนาคต

By: Tommy Patrics
Writer
on Thu, 08/10/2015 - 23:28

เป็นที่ทราบดีว่าการปฏิสนธิเกิดจากไข่ผสมสเปิร์ม การคุมกำเนิดที่ดีมีอยู่หลายทาง แต่โดยส่วนใหญวิธีการก็มักจะเข้าไปยุ่งอยู่กับหญิงอยู่เป็นส่วนมากเช่นการทานยาคุม การฝังยาคุม การฉีดยาคุม การใส่ห่วงอนามัย หรือการผ่าตัดทำหมันก็มักจะเป็นฝ่ายหญิงที่ต้องเป็นฝ่ายคุมกำเนิดที่เห็นจะมีให้ฝ่ายชายก็มีแค่ถุงยางอนามัยและการผ่าตัดทำหมันชาย

แต่ไม่แน่ ในอนาคตเราอาจได้เห็นการใช้ยาคุมสำหรับชายก็เป็นได้

สืบเนื่องจากนักวิจัย ได้ค้นพบโปรตีนที่เป็นเอนไซม์ ชื่อ calcineurin ว่ามีส่วนช่วยให้มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น โดย calcineurin นี้มีอยู่หลายรูปร่างหลายฟอร์ม พบได้ในหลายส่วนในร่างกาย และแน่นอนว่าจะมีฟอร์มที่จำเพาะเจาะจงกับสเปิร์ม ทีมนักวิจัยนำทีมโดย Haruhiko Miyata แห่ง Osaka University จากประเทศญี่ปุ่นได้ทดลองโดยนำหนูเพศผู้ เลี้ยงที่ปราศจาก calcineurin นี้มาผสมพันธุ์กับหนูเพศเมีย ผลปรากฏว่าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่อนำสเปิร์มมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าสเปิร์มที่ขาด calcineurin เคลื่อนไหวส่วนหางลำบาก จึงไม่อาจเดินทางไปผสมกับไข่ได้โดยง่าย

นอกจากนี้นักวิจัยได้ทำการทดลองอีกอย่างโดยนำหนูเพศผู้ปกติ แต่ให้สารยับยั้งการทำงานของ calcineurin พบว่าหนูเพศเมียก็ยังไม่ตั้งครรภ์อยู่ดีหลังจากหยุด 1 สัปดาห์ ให้ยาหนูเพศผู้ก็กลับมามีสมรรถภาพทางเพศดังเดิม

สารที่ยับยั้งการทำงานของ calcineurin ดังกล่าวคือ cyclosporine A และ FK506 ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วถูกนำมาใช้เป็นยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ให้ไว้ป้องกันไม่ให้อวัยวะที่ปลูกถ่ายโดนภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ที่ได้รับอวัยวะใหม่นั้นเข้ามาทำลาย (Reject) แต่เนื่องจากยาสองตัวดังกล่าวมีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นอันตราย มีผลข้างเคียงมาก จึงเป็นความท้าทายในอนาคตที่จะหาสารมาทำยาคุมกำเนิดสำหรับชายต่อไป

ที่มา
- งานวิจัย - Science DOI: 10.1126/science.aad0836
- บทความ - TheScientist

2 Comments

Tommy Patrics's picture

ตาม journal เขียนว่าเป็น subunit ของ calcineurin (ppp3cc กับ ppp3r2) ที่ถูก "knockout" ครับ หมายถึงเป็นเซตหนูเพาะเลี้ยงที่ถูก inhibit translation ของ subunit ที่ว่า จึงปราศจาก calcineurin subunit