อาการร้อนวูบวาบอาจสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือด

By: Tommy Patrics
Writer
on Thu, 08/10/2015 - 00:47

ตามงานวิจัยล่าสุดในกลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือนโดยคุณหมอ Rebecca Thurston จาก University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยพบว่า อาการร้อนวูบวาบยิ่งเป็นบ่อย ยิ่งอาจมีความเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในงานวิจัยนี้ได้นำกลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีอาการร้อนวูบวาบ มาทำ อัลตราซาวนด์เส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid artery) สิ่งสำคัญที่พบคือกลุ่มมีอาการร้อนวูบวาบบ่อยรุนแรง (Super flashers) ก็จะยิ่งมีความหนาตัวของหลอดเลือดแดงที่ชั้นในและกลาง (Tunica intima & Tunica media) หนากว่าอย่างมีนัยสำคัญ การหนานี้เชื่อว่าสัมพันธ์กับภาวะที่เรียกว่า เส้นเลือดแข็งและหนาตัว (Atherosclerosis) อันเป็นที่ทราบอบ่างแน่นอนในปัจจุบันแล้วว่าเป็นต้นกำเนิดของโรคหัวใจและเส้นเลือดหลายชนิด เช่น โรคเส้นเลือดสมองหรือที่เราๆชอบเรียกกันว่าอัมพฤกษ์อัมพาต (Cerebrovascular accident; CVA or Stroke)โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial infarction) โรคเส้นเลือดตีบตันส่วนปลายของแขนขา (Peripheral vascular disease) เป็นต้น

แสดงกลไกการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยผนังหลอดเลือดหนาตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนตีบ และขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจในที่สุด

อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้ยังเป็นงานวิจัยใหม่ที่พบความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกันของอาการร้อนวูบวาบกับเส้นเลือดที่หนาตัว จึงยังสรุปไม่ได้ว่าการที่เส้นเลือดหนาตัวเป็นส่วนที่เกิดก่อนหรือเกิดตามหลังจากอาการร้อนวูบวาบจากการหมดประจำเดือนกันแน่ และงานวิจัยนี้ยังวิจัยในกลุ่มประชากรที่เล็ก การใช้ความหนาของหลอดเลือดเป็นตัวประเมินความเสี่ยง โรคหัวใจก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ อีกทั้งอาการร้อนวูบวาบมักพบอยู่แล้วทั่วไปในสตรีวัยใกล้หมดและหมดประจำเดือนอาจจำเป็นต้องศึกษาในกลุ่มประชากรที่ใหญ่กว่านี้ งานวิจัยนี้จึงไม่ได้เปลี่ยนแนวทางการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบัน

ที่มา - Medscape, กลไกแสดงการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด Myocardial infarction