ออสเตรเลียหาสาเหตุผึ้งทิ้งรัง ใช้ RFID และ Intel Edison

By: lew
Writer
on Sun, 30/08/2015 - 09:50

ผึ้งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตอาหารของมนุษย์ มันช่วยผสมเกษรให้พืชมากมาย แต่ช่วงหลังเกิดปัญหาผึ้งทิ้่งรัง และจำนวนรังผึ้งก็ลดลงอย่างมากโดยที่เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด รู้เสียงสาเหตุที่เป็นไปได้ เช่น ยาฆ่าแมลง, เชื้อโรค, อาหาร, น้ำเสีย, มลพิษในอากาศ

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ทำวิจัยประเด็นนี้โดยติดตั้งชิป RFID ไว้บนตัวผึ้ง ตัวชิป RFID หนัก 5.4 มิลลิกรัม และสามารถอ่านได้จากระยะ 30 เซนติเมตร จากนั้นใช้เครื่องอ่านที่ติดตั้งกับบอร์ด Intel Edison อ่านข้อมูลแล้วส่งกลับศูนย์กลาง

นักวิจัยติดตั้ง RFID เพื่อตรวจสอบว่าผึ้งเข้าออกจากรังไปช่วงเวลาใดบ้าง พร้อมกับตรวจสอบว่าผึ้งมีการเข้าผิดรังหรือไม่ ตัวบอร์ด Edison นอกจากใช้อ่าน RFID แล้ว มันยังบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, และแสงสว่าง

ที่มา - CSIRO, ZDnet

Global Initiative for Honey bee Health: How do the bee's backpacks work? from CSIRO on Vimeo.