อสุจิอาจใช้ฉมวกแทงไปยังเซลล์ไข่เพื่อปฏิสนธิ

By: Halley
Writer
on Fri, 28/08/2015 - 23:57

จากการค้นคว้าเป็นเวลานานถึง 14 ปี ทีมนักวิจัยสามารถสกัดและตกผลึกโปรตีนที่มีชื่อว่า Sperm lyzosyme-like protein 1 (SLLP1) ได้สำเร็จ โปรตีนตัวนี้แรกเริ่มเดิมทีจะอยู่ในถุงบรรจุสารที่มีชื่อว่า Acrosome ที่อยู่บนส่วนหัวของอสุจิ ในระหว่างการปฏิสนธิ SSLP1 จะถูกปลดปล่อยออกมาแล้วเริ่มก่อร่างเป็นสายยาว เพื่อไปจับกับตัวรับของมันที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไข่ ที่มีชื่อว่า Sperm acrosomal SSLP1 binding (SAS1B) ก่อนที่จะส่งสัญญาณให้เกิดการปฏิสนธิในขั้นตอนถัดไป

ทีมนักวิจัยตัดต่อยีนสำหรับการสังเคราะห์ SSLP1 ของหนูทดลองไปยังแบคทีเรีย Escherichia coli เพื่อผลิตโปรตีนที่ต้องการเป็นปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว จากนั้นจึงสกัดโปรตีนออกมา ผ่านกระบวนทำให้บริสุทธิ์และตกผลึก ก่อนที่จะนำไปยิงด้วยรังสีเอ็กซ์ รังสีเอ็กซ์จะหักเหไปเล็กน้อยเมื่อถูกยิงผ่านผลึกของสารใดๆ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณย้อนกลับไปสู่โครงสร้างของสารดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติของโปรตีนขึ้นมาอีกด้วย

โปรตีน SSLP1 มีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลวง มีเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งสิ้น 75 Å (1 Å = 10-10 เมตร) โดยรูกลวงตรงกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 Å หน่วยย่อยของโปรตีนชนิดนี้จะเรียงตัวกันเป็นเกลียววน โดย 1 รอบจะใช้หน่วยย่อยของโปรตีน 6 หน่วย กินความยาว 33 Å

โปรตีน SSLP1 เป็นโปรตีนที่มีตัวรับอยู่ที่เซลล์ไข่ชนิดแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแบบจำลองโครงสร้าง 3 มิติขึ้นมาได้ และด้วยการค้นพบดังกล่าว ทำให้นักชีววิทยาการเจริญพันธุ์ตั้งสมมติฐานใหม่ๆ สำหรับการทดลองเพื่อค้นหาหน้าที่และการทำงานของโปรตีนชนิดนี้

ทีมนักวิจัยคาดว่าอสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะใช้โปรตีนชนิดนี้แทงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไข่เข้าไป เพื่อนำไปสู่การปฏิสนธิที่สมบูรณ์

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Andrology ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ที่มา
Sperm May Use Harpoons Fertilise Egg - IFLScience
Fertilization Discovery: Do Sperm Carry Tiny Harpoons? - UVAToday

1 Comment

hisoft's picture

แล้วแบคทีเรียดังกล่าวก็หลุดออกมาจากห้องทดลอง แพร่กระจายไปติดกับเพศหญิงและนำโปรตีนไปเจาะเข้าเซลล์ไข่จนสร้างปัญหาไปทั่วโลก

ตื่นๆๆ

The Phantom Thief