ดื่มกาแฟวันละสองแก้วลดความเสี่ยงนกเขาไม่ขัน

By: wiennat
Writer
on Mon, 01/06/2015 - 11:22
Topics: 

ดูเหมือนว่าในระยะหลังงานวิจัยเกี่ยวกับกาแฟจะได้รับความนิยมอยู่พอสมควร เพราะนอกจากเมื่อเร็วๆ นี้เรามีการรายงานผลการศึกษาว่าการดื่มกาแฟช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก ป้องกันโรคเครียดสำหรับผู้หญิง ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคระบบทางเดินหายใจ แล้ว ในรายงานล่าสุดที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร PLOS One พบว่าการดื่มกาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วย (Erectile Dysfunction)

รายงานนี้เป็นผลจากการศึกษาผู้ชายชาวอเมริกัน 3724 คนที่มีอายุเกิน 20 ปีและเข้าร่วมในโครงการ National Health and Nutrition Examination Survey หรือ NHANES โดยผู้ที่เข้าร่วมสำรวจจะต้องทำการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองและตอบคำถามผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยหนึ่งในคำถามนั้นจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หลังจากนั้นระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลอาหารที่ผู้เข้าร่วมรับประทานเพื่อประเมินปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับต่อวัน

จากผลการสำรวจพบว่ากลุ่มผู้สำรวจที่ได้รับปริมาณคาเฟอีน 85-170 มิลลิกรัมต่อวัน และ 171-303 มิลลิกรัมต่อวันมีแนวโน้มที่จะตอบว่าไม่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศมากกว่ากลุ่มผู้สำรวจที่ได้รับปริมาณคาเฟอีน 0-7 มิลลิกรัมต่อวัน โดยผลดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกันทั้งในกลุ่มบุคคลธรรมดา กลุ่มผู้มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน กลุ่มผู้มีความดันเลือดสูง แต่ไม่พบแนวโน้มดังกล่าวในกลุ่มผู้เป็นเบาหวานที่ทราบกันดีว่ามักจะเกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศควบคู่กันเสมอ

ถึงแม้รายงานนี้จะเป็นผลการสำรวจบุคคลจากแค่กลุ่มเล็กๆ แถมยังใช้วิธีตอบแบบสอบถาม รวมทั้งยังไม่พบสาเหตุที่แท้จริงว่าเพราะอะไร แต่ผลจากการสำรวจนี้ก็คงนำไปสู่การศึกษาในระดับที่ลึกขึ้นกว่านี้

ที่มา - Foodbeast
รายงานต้นฉบับ: Lopez DS, Wang R, Tsilidis KK, Zhu H, Daniel CR, Sinha A, et al. (2015) Role of Caffeine Intake on Erectile Dysfunction in US Men: Results from NHANES 2001-2004. PLoS ONE 10(4): e0123547. doi:10.1371/journal.pone.0123547