เนคเทคร่วมกับกรมการข้าวพัฒนาระบบพยากรณ์การอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

By: zipper on Thu, 12/03/2015 - 20:45

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมมือกับกรมการข้าว พัฒนาระบบพยากรณ์การอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว เพื่อใช้พยากรณ์พื้นที่ที่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะอพยพเข้าไป ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนชาวนาได้ล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมการรับมือต่อไป

ระบบนี้แบ่งเป็นส่วนที่เป็นเว็บไซต์และส่วนที่เป็นแอพมือถือ ส่วนเว็บไซต์ใช้สำหรับให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลการทำนา และข้อมูลแมลงที่สำรวจจากแปลงนาของเกษตรกรโดยเข้าไปใช้ได้ตามลิงก์นี้ และส่วนที่เป็นแอพมือถือจะเป็นแอพ Android เพื่อใช้ในการถ่ายรูปเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เจอในนาข้าวและแอพสำหรับอัพโหลดรูปไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยมีชื่อแอพว่า Insect Shot และ Insert Server ตามลำดับ

ผู้ใช้จะต้องระบุชื่อเจ้าของแปลงนาและกิจกรรมการสำรวจก่อนที่จะอัพโหลดขึ้นไป เมื่ออัพโหลดขึ้นไปแล้วระบบก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาพทำให้ประหยัดเวลาในการนับโดยใช้คนไปได้มาก

เมื่อระบบมีข้อมูลตรงนี้และเมื่อรวมกับข้อมูลสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกรมส่งเสริมการเกษตรย้อนหลัง 3-5 ปีแล้วก็จะสามารถสร้างแบบจำลองพยากรณ์ทิศทางการอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลว่าจะเป็นไปในทิศทางใดต่อไป เช่น เมื่อเจอเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่จังหวัดนี้ระบบก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าอนาคตมันจะอพยพไปจังหวัดไหนต่อทำให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งเตือนชาวนาได้ล่วงหน้า โดยอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟอีกด้วย ซึ่งกับดักแสงไฟนี้เจ้าหน้าที่จะใช้ในการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชตัวโปรแกรมนี้ก็จะลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนไปได้

อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบนี้ได้จากลิงก์นี้ และท้ายข่าวก็จะมีคลิปที่อธิบายถึงการทำงานของระบบนี้

ที่มา - นสพ.แนวหน้า, เพจของสวทช.

1 Comment