ประวัติอาชญากรรมของพ่อสัมพันธ์กับความฉลาดของลูกชาย

By: terminus
Writer
on Tue, 02/12/2014 - 18:51

ทีมของนักวิจัยชาวสวีเดนและฟินแลนด์ได้รวบรวมข้อมูลระดับคะแนนทักษะทางปัญญา (cognitive skill) ของผู้ชายชาวสวีเดนกว่า 1,000,000 คน (ซึ่งสกัดมาจากฐานข้อมูลการทดสอบทหารเกณฑ์) แล้วเอามาเทียบความสัมพันธ์กับประวัติอาชญากรรมของพ่อ ผลปรากฏว่าคนที่พ่อไม่มีประวัติพัวพันอาชญากรรมเลยมีระดับทักษะทางปัญญาสูงกว่าคนที่พ่อเคยมีคดีอาชญากรรมติดตัว

เมื่อนักวิจัยวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีก ก็พบว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการมีหรือไม่มีประวัติเท่านั้น ระดับความรุนแรงของอาชญากรรมในประวัติของพ่อยังมีผลอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ยิ่งพ่อมีประวัติเคยก่ออาชญากรรมร้ายแรงเท่าไร ความสัมพันธ์ต่อทักษะทางปัญญาของลูกชายก็ยิ่งเห็นเด่นชัด

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบเหตุไปสู่ผลโดยตรง เพราะเมื่อนักวิจัยเอาข้อมูลของความเชื่อมโยงในวงศ์เครือญาติ เช่น ประวัติของพี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง, ฝาแฝดของพ่อ เข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประวัติอาชญากรรมของพ่อและทักษะทางปัญญาของลูกชายก็ลดลง ชี้ให้เห็นว่าการที่พ่อถูกดำเนินคดีไม่ได้หมายว่าลูกชายจะต้องกลายเป็นคนทักษะความฉลาดอ่อนด้อยโดยอัตโนมัติ มันมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น พ่ออาจจะมีลักษณะพันธุกรรมบางอย่างที่ทำให้มีแนวโน้มแสดงออกพฤติกรรมรุนแรง และลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกส่งผ่านมายังลูกชายอันนี้ก็เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาการทักษะทางปัญญาด้วย

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Psychological Science doi: 10.1177/0956797614555726

ที่มา - Medical Xpress

3 Comments

echo's picture

ยีนที่สืบทอดความถูกต้องถูกทำลาย
ในต่อมลูกหมากก่อนผลิตเชื้ออสุจิ

tekkasit's picture

อันนี้คิดเองนะ ว่าคนที่ก่ออาญชากรรม น่าจะเป็นคนที่หาทางออกปัญหาอย่างไม่ฉลาด คือถ้าฉลาดจริง ควรจะหาทางออกแบบทุกฝ่ายได้ประโยชน์และไม่ผิดกฎหมายได้ มากกว่าจะเลือกวิธีที่ง่ายกว่า โดยการใช้กำลังเข้าประทุษร้ายฉกฉวยแย่งชิง ฉ้อโกง ก่อความเดือดร้อนให้เหยื่อจนโดนกฎหมายเล่นงาน

ซึ่งผมคิดว่า ถ้าคนที่เลี้ยงดูไม่ฉลาดเฉลียว ลูกก็อาจจะมีความเสี่ยง อาจจะในแง่กรรมพันธุ์, หรือรับวิธีการใช้ชีวิตหรือแก้ปัญหาอย่างไม่สร้างสรรค์

-Rookies-'s picture

เอี้ยก้วยได้พิสูจน์ทฤษฎีนี้ไว้นานแล้ว #ห๊ะ