WHO รายงานผู้ติดเชื้อและต้องสงสัยติดเชื้ออีโบล่าเกิน 10,000 รายแล้ว

By: lew
Writer
on Sun, 26/10/2014 - 00:20

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ออกรายงานสถานะการณ์อีโบล่าวันที่ 25 ตุลาคม ระบุว่าตอนนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ, ผู้ที่เป็นไปได้ว่าจะติดเชื้อ, และผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีโบล่า รวมทั้งสิ้น 10,141 คน เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 4922 คน โดยกระจุกตัวในสามประเทศได้แก่ กินี, ไลบีเรีย, และเซียร์ราลีโอน

สามประเทศที่มีการระบาดของเชื้ออีโบล่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อทั้งหมด 10,114 คน เสียชีวิตทั้งสิ้น 4,912 คน

ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขทั้งหมด 450 คน โดย 244 คนเสียชีวิตแล้ว

ที่มา - ArsTechnica

upic.me