รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 2014

By: terminus
Writer
on Thu, 09/10/2014 - 18:47

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 2014 มอบให้แก่นักเขียนชาวฝรั่งเศส Patrick Modiano ในฐานะที่รังสรรค์ผลงานศิลปะแห่งความทรงจำอันกระตุ้นเตือนถึงชะตากรรมของมนุษย์และเปิดโปงถึงการยึดครองในความสัมพันธ์ของโลกและชีวิต

งานเขียนของ Patrick Modiano จะสร้างสรรค์ขึ้นมาจากเกร็ดความทรงจำ, ตัวบุคคล, เรื่องราวที่ถูกลืมเลือน, และความรู้สึกสำนึกผิดของผู้คนโดยเฉพาะชีวประวัติของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ปารีสถูกยึดครองโดยกองทัพเยอรมัน เขามักจะใช้เกร็ดเหตุการณ์ที่สกัดจากบทสัมภาษณ์, บทความหนังสือพิมพ์, หรือบันทึกมาประกอบเรื่องราวในงานเขียนนวนิยาย เช่น นวนิยายเชิงสารคดี Dora Bruder ซึ่งอิงจากชีวิตของเด็กสาวอายุ 15 ปีผู้เป็นเหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

งานเขียนตัวอย่างของ Patrick Modiano ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่

  • La ronde de nuit. 1969 แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Night Rounds โดย Patricia Wolf

  • Les boulevards de ceinture. 1972 แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Ring Roads : A Novel โดย Caroline Hiller

  • Lacombe Lucien : scénario / pour le film de Louis Malle 1974 แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Lacombe Lucien : The Complete Scenario of the Film โดย Louis Malle และ Patrick Modiano

  • Villa Triste. 1975 แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Caroline Hillier

  • Rue des boutiques obscures. 1978 แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Missing Person โดย Daniel Weissbort

  • Quartier perdu. 1984 แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ A Trace of Malice โดย Anthea Bell

  • Catherine Certitude / ill. de Jean-Jacques Sempe. 1988 แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย William Rodarmor

  • Voyage de noces. 1990 แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Honeymoon โดย Barbara Wright

  • Du plus loin de l’oubli 1995 แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Out of the Dark โดย Jordan Stump

  • Dora Bruder 1997 แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ The Search Warrant และ Dora Bruder โดย Joanna Kilmartin

ที่มา - Nobel Prize Press Release