อีโบล่าไปถึงสหรัฐฯ เป็นเคสแรกแล้ว

By: lew
Writer
on Wed, 01/10/2014 - 08:27
Topics: 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) แถลงยืนยันว่ามีคนไข้เชื้ออีโบล่ากรณีแรกในสหรัฐฯ โดยเดินทางจากแอฟริกาตะวันตกมายังรัฐเท็กซัส

ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการขณะที่กำลังเดินทางเข้าสหรัฐฯ แต่ผ่านไปห้าวันก็เริ่มมีอาการตรงกับอีโบล่า ทางโรงพยาบาลจึงแยกผู้ป่วยออกจากคนอื่นและส่งตัวอย่างไปตรวจสอบ

ทาง CDC กำลังตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในช่วงที่เริ่มมีอาการและจะเฝ้าระวังทุกคนช่วง 21 วันจากนี้ไป อย่างไรก็ดีทาง CDC ไม่ได้แนะนำให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางบนเครื่องบินลำเดียวกับผู้ป่วย เพราะเชื้ออีโบล่าจะแพร่กระจายเฉพาะช่วงที่มีอาการแล้วเท่านั้น และผู้ป่วยรายนี้ก็มีอาการหลังจากเดินทางแล้วหลายวัน

ที่มา - CDC