XPRIZE เปิดตัวรางวัล Global Learning พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้เด็กเรียนด้วยตัวเอง

By: lew
Writer
on Tue, 23/09/2014 - 07:21

XPRIZE หน่วยงานจัดการแข่งขันประกาศรางวัลใหม่ Global Learning XPRIZE รางวัลเพื่อสนับสนุนให้สร้างซอฟต์แวร์ที่เด็กจะสามารถเรียนรู้ทักษะการอ่าน เขียน และคำนวณ ได้ด้วยตัวเอง

ปัญหาเริ่มต้นของโครงการนี้ คือประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มากพอสำหรับประชากร การสร้างโรงเรียนให้ทั่วถึงต้องใช้เวลาอีกนาน แนวทางใหม่ที่ XPRIZE เสนอคือให้พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับประเทศเหล่านี้ โดยตัวเด็กจะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีครูมาสอน กระบวนการนี้ทำให้เราสามารถกระจายการศึกษาพื้นฐานไปได้อย่างรวดเร็ว

ชุดซอฟต์แวร์ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีเวลาให้ลงทะเบียนแข่งขัน 6 เดือน ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เงินทุน 1 ล้านดอลลาร์ ไม่เกิน 5 ทีมเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ จากนั้นจะมีการทดสอบในพื้นที่จริง ที่เป็นหมู่บ้านกว่า 100 หมู่บ้าน มีเด็กนับพันคน ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีก 10 ล้านดอลลาร์

องค์การ UNESCO ระบุว่าทุกวันนี้โลกยังขาดแคลนครูอยู่ 1.6 ล้านคน เด็กที่ขาดความสามารถพื้นฐานนี้ถึง 250 ล้านคน และหากเด็กเหล่านี้มีทักษะพื้นฐานเหล่านี้ จะมีเด็ก 171 ล้านคนออกจากความยากจนได้

ที่มา - XPRIZE