ศูนย์วิจัยริเค็นแถลง ยังไม่สามารถทำซ้ำงานวิจัย STAP ได้

By: lew
Writer
on Mon, 01/09/2014 - 20:12

ศูนย์วิจัยริเค็นผู้ตีพิมพ์งานวิจัยกระบวนการสร้างเต็มเซลล์ STAP ที่มีปัญหาในตัวงานวิจัยหลายอย่างจนกระทั่งต้องถอดรายงานวิจัย ตอนนี้ทางศูนย์วิจัยริเค็นก็อยู่ระหว่างการพยายามยืนยันผลงานวิจัยว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่ รายงานรอบล่าสุดก็ออกมาแล้วว่ายังทำไม่สำเร็จ

Hitoshi Niwa ทีมวิจัยทีมหนึ่งของทางศูนย์ที่กำลังพยายามทำซ้ำงานวิจัยระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เซลล์ STAP อาจจะไม่มีตัวตนอยู่

ส่วนทาง Haruko Obokata นักวิจัยหลักของโครงการก็กำลังพยายามทำซ้ำงานวิจัยของตัวเองในศูนย์เช่นกัน โดยทำงานในอีกทีมแยกออกไป

ศูนย์วิจัยริเค็นเตรียมจะยกเครื่องใหม่เพื่อล้างภาพลักษณ์ที่เสียหายไปจากงานวิจัย STAP นี้ ตั้งแต่การเปลี่ยนหัวหน้าศูนย์วิจัยและนักวิจัยอาวุโสหลายตำแหน่ง และลดขนาดศูนย์วิจัยในโกเบลงครึ่งหนึ่งจากเดิมมีนักวิจัย 450 คน ในห้องวิจัย 40 ห้อง อาจจะเหลือเพียง 20 ห้องเท่านั้น

แผนการยืนยันผลการวิจัย STAP เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งปีเต็ม

ที่มา - Japan Times

1 Comment

witna's picture

「STAP細胞้はあります!」กล่าวไว้โดย โอโบคาตะ ฮารุโกะ