เลิกกลัวด่าน DrinkMate เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ราคา 25 ดอลลาร์ ทำงานกับโทรศัพท์แอนดรอยด์

By: lew
Writer
on Mon, 01/09/2014 - 01:03
Topics: 

การวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นเรื่องยุ่งยากอย่างหนึ่งเพราะคนทั่วไปไม่รู้ตัวว่ามีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดระดับใด แม้จะมีมาตรฐานบ้างแต่ก็ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง บริษัท Edge Tech Labs เลือกสร้างเครื่องวัดแอลกอฮอล์ราคาถูก สามารถทำงานร่วมกับโทรศัพท์ ชื่อว่าเครื่อง DrinkMate

DrinkMate วัดค่าระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด (Blood Alcohol Content - BAC) โดยตั้งเป้าความแม่นยำไว้ที่ +/- 0.01% BAC ที่ระดับ 0.02% BAC และวัดได้สูงสุด 0.20% BAC (ซึ่งน่าจะยืนไม่อยู่แล้ว) ของไทยเองกำหนดไว้ที่ 0.05% BAC

ผับทั้งหลายควรหามาให้บริการลูกค้าก่อนขับรถออกจากที่จอด ไม่ต้องไปเสี่ยงบนถนนทั้งเสี่ยงด่านและเสี่ยงอุบัติเหตุ

โครงการระดมทุนโดยตั้งเป้า 40,000 ดอลลาร์ ตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะได้ไปแล้วมากกว่าสามหมื่นดอลลาร์ ความคืบหน้าล่าสุดคือออกแบบฮาร์ดแวร์เสร็จแล้วกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ และเริ่มส่งของจริงสิ้นปีนี้

ที่มา - KickStarter, TechCrunch

2 Comments

-Rookies-'s picture

DrinkMate วัดค่าระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือก - กระแสเลือด

ของไทย 0.05 แต่ความแม่นยำ +-0.01 นี่ถ้าไม่อ่านคู่มือดี ๆ พวกขี้เมาจะไปโวยวายกับตำรวจเอานะครับ (วัดจากเครื่องได้ 0.04 แต่วัดกับตำรวจแล้วไม่ผ่าน)