อัตราการกระทำการุณยฆาตของชาวต่างชาติในสวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

By: mementototem
Writer
on Fri, 29/08/2014 - 20:30

การกระทำการุณยฆาต คือ การฆ่า หรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรค หรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไม่ได้ ได้ตายอย่างไม่เจ็บปวด ทางสวิตเซอร์แลนด์อนุญาตให้บุคคอื่นที่ไม่สนใจต่อการตายของบุคคลนั้นโดยตรงสามารถกระทำได้ การกระทำการุณยฆาตนั้นถูกกฎหมายในสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ปี 1940 นอกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วยังมี เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม และบางรัฐของสหรัฐอเมริกา ที่สามารถกระทำการุณยฆาตได้

มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรสาร Journal of Medical Ethics รายงานว่า มีชาวต่างชาติเดินทางมาเพื่อรับการุณยฆาตในสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้น 2 เท่าจาก 86 คนในปี 2009 เป็น 172 คนในปี 2012 โดยผู้ที่เดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์เพื่อกระทำการุณยฆาตนั้นมักจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางประสาทวิทยา เป็นต้นว่า อัมพาต หรือโรคเกี่ยวกับหน่วยประสาทเคลื่อนไหว (motor neuron) พิการ และโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อพิการต่าง ๆ อย่างเช่น ALS เป็นต้น

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 611 กรณี ในช่วงปี 2008 - 2012 พบว่า มีชาวต่างชาติจาก 31 ประเทศเคยถูกช่วยฆ่าตัวตายในสวิตเซอร์แลนด์ เกือบครึ่งเป็นชาวเยอรมัน อีก 20% เป็นชาวอังกฤษ โดยมีฝรั่งเศส และอิตาลีติดหนึ่งในสิบอันดับสูงสุดด้วย ส่วนอายุเฉลี่ยของคนที่เดินทางมากระทำการุณยฆาตนั้นอยู่ที่ 69 ปี

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของชาวต่างชาติที่เดินทางมาฆ่าตัวตายที่สวิตเซอร์แลนด์ ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างรุนแรงในสวิตเซอร์แลนด์ ในปี 2011 มีการโหวตให้เมืองซูริคปฏิเสธการกระทำการุณยฆาต รวมทั้งปฏิเสธนักเดินทางที่เดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์เพื่อกระทำการุณยฆาตด้วย แต่ในปีต่อมา ทางรัฐสภาของสวิตเซอร์แลนด์ก็โหวตค้านการควบคุมที่เคร่งครัดต่างกล่าว

การตายไม่ใช่เรื่องยาก แต่การอยู่นั้นยากยิ่งกว่า ถ้าคิดว่า การมีชีวิตอยู่ของคุณสร้างความลำบากให้กับผู้อื่น ลองถามเขาสักคำว่า เขาจำใจทำ หรือเต็มใจที่จะลำบากเพื่อคุณ ถ้าเขามีความสุขที่จะทำให้ แล้วคุณจะรีบตายไปทำไมกัน

"Suicide tourism: a pilot study on the Swiss" ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Medical Ethics doi:10.1136/medethics-2014-102091

ที่มา: Reuters via Yahoo! News

1 Comment

mementototem's picture

การกระทำการุณยฆาตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามวิธีฆ่า คือ
1. เชิงรับ หมายถึง การตัดการรักษาให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากที่สุด และมักใช้ในโรงพยาบาล
2. เชิงรุก หมายถึง การเร่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้น ตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่
3. เชิงสงบ หมายถึง การหยุดให้ปัจจัยในการดำรงชีวิต ตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายเรื่องการการณยฆาต แบบเร่งให้ตาย แต่มี พรบ. สุขภาพแห่งชาติที่อนุญาตให้บุคคลสามารถกำหนดวิธีการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต ว่าจะไม่ต้องการให้เหนี่ยวรั้งจากเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศยอมรับในเรื่องนี้

หากสนใจรายละเอียดมากกว่านี้ อ่านเพิ่มเติมได้จาก วิกิพีเดีย: การุณยฆาต