มนุษย์อาจเคยอยู่ร่วมและมีลูกกับมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล

By: lew
Writer
on Fri, 22/08/2014 - 01:22

มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลอยู่ในสกุล Homo ร่วมกับมนุษย์แต่ไม่ชัดเจนว่าเป็น Homo sapiens หรือไม่ โดยมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลอาศัยอยู่ในยุโรป ช่วงประมาณ 40,000 ปีก่อน ซ้อนทับกับช่วงเวลาที่มนุษย์สมัยใหม่มาจากแอฟริกาถึงยุโรปโดยทั้งสองสปีชีส์อยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลา 2,600 ถึง 5,400 ปี

การยืนยันช่วงเวลาที่ทั้งสองกลุ่มอยู่ร่วมกันอาศัยการวิเคราะห์คาร์บอน-14 จากหลักฐานกว่า 200 ชิ้นละแหล่งขุดค้น 40 แหล่งทั่วยุโรป

ก่อนหน้านี้มีความเชื่อว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทัลอาจจะหายไปก่อนที่มนุษย์สมัยใหม่จะเดินทางมาจากแอฟริกา

Thomas Higham นักวิจัยจากมหาวิทยาอ็อกซ์ฟอร์ดระบุว่าแม้ทั้งสองกลุ่มจะมีช่วงเวลาอยู่ร่วมกันแต่ก็แยกพื้นที่กันชัดเจน เขาคาดว่าทั้งสองกลุ่มอาจจะแข่งขันกันแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันบ้าง รวมถึงยีนของมนุษย์ที่ปัจจุบันที่ต่างไปจากมนุษย์แอฟริกา 1.5-2.1% ก็อาจจะมาจากมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล

รายงาน "The timing and spatiotemporal patterning of Neanderthal disappearance" ตีพิมพ์ในวารสาร Nature หมายเลข doi:10.1038/nature13621

ที่มา - Japan Times

ภาพโดย - Photaro

2 Comments