นักวิจัยมีความก้าวหน้าของความเข้าใจในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ

By: chobits_nizzy
Writer
on Fri, 18/07/2014 - 23:05

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ได้แสดงหลักฐานยืนยันสองบทบาทร่วมขององค์ประกอบที่สำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย นั่นก็คือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับโปรตีน properdin ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน ในการรับมือกับการติดเชื้อและสิ่งแปลกปลอมที่รู้จักกันในนามแอนติเจน (antigen)

การค้นพบใหม่นี้แสดงให้เห็นว่า ในบางสถานการณ์ การขาด properdin ให้ประโยชน์มาก และในบางสถานการณ์ก็สามารถทำให้เกิดโทษอย่างใหญ่หลวง

จากการทดลองในหนู ระหว่างหนูที่ขาดโปรตีน properdin กับหนูที่มีโปรตีน properdin ในระดับปกติ พบว่าเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae (เชื้อแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด และปอดบวมในมนุษย์) หนูที่ขาดโปรตีน properdin มีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าหนูที่มีระดับโปรตีน properdin ในระดับปกติ แต่เมื่อหนูติดเชื้อ Listeria monocytogenes (เชื้อที่ทำให้เกิด listeriosis ในมนุษย์) หนูที่ขาดโปรตีน properdin กลับมีระดับของการรอดชีวิตต่ำกว่าหนูปกติ

จากการวิเคราะห์ในระดับเซลล์ (Cellular analysis) พบว่าโปรตีน properdin น่าจะทำให้ร่างกายใช้เม็ดเลือดขาวชนิด M2 แมคโครฟาจ (macrophages) ซึ่งช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อมากขึ้นกว่า M1 แมคโครฟาจ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการทำลายเชื้อโรค นักวิจัยจึงสรุปว่าโปรตีน properdin มีหน้าที่ในการควบคุมระดับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยมีผลต่อหน้าที่ของแมคโครฟาจ ในระหว่างการอักเสบและการติดเชื้อ

อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังคงต้องมีการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยต่อไป เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางตรงของงานวิจัย

ที่มา: Medicalexpress