งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมีการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่แตกต่างกัน

By: chobits_nizzy
Writer
on Fri, 11/07/2014 - 22:08

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ภาษามีการใช้ทั้งพจนานุกรมทางจิต (mental dictionary) และไวยากรณ์ทางจิต (mental grammar) โดยพจนานุกรมทางจิตเก็บเสียง, คำ และวลีทั่วไป ในขณะที่ไวยากรณ์ทางจิตเกี่ยวข้องกับการจัดวางองค์ประกอบของคำที่ยาวกว่า และประโยค โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ทำความเข้าใจกับกระบวนการนี้ในผู้ใหญ่ งานวิจัยชิ้นนี้จึงศึกษาในเด็กเพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้

การทดสอบใช้กริยาอปกติ 29 คำและกริยาปกติ 29 คำที่เด็ก 8 ขวบรู้จัก โดยมีประโยค 2 ประโยค ในประโยคที่สองจะเว้นช่องว่างไว้เพื่อให้เด็กสร้างรูปแบบของไวยากรณ์ในอดีต (พูดง่ายๆ คือ ให้ผันกริยาเป็นรูปอดีต) ให้เร็วที่สุด และถูกต้องที่สุด แล้วบันทึกเวลาเอาไว้

จากการทดสอบพบว่าเด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะใช้พจนานุกรมทางจิต มากกว่าเด็กผู้ชายที่มักจะใช้ไวยากรณ์ทางจิต แปลง่ายๆ คือ เด็กผู้หญิงมีการจดจำคำและวลีต่างๆ มากกว่าเด็กผู้ชายที่มักใช้ความเข้าใจในการจัดวางองค์ประกอบของคำ

ที่มา - Medicalxpress