เล่นเกมรุนแรงไม่ได้ทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวเสมอไป มิหนำซ้ำยังช่วยยกระดับจิตใจผู้เล่นขึ้นอีก

By: neizod
Writer
on Tue, 08/07/2014 - 19:34

Matthew Grizzard, Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก University at Buffalo พร้อมทั้งทีมนัักวิจัยจาก Michigan State University และ University of Texas at Austin ได้ออกงานวิจัยในหัวข้อ "Being Bad in a Video Game Can Make Us More Morally Sensitive" หรือก็คือ การก่อความรุนแรงในเกมสามารถช่วยยกระดับศีลธรรมได้

สำหรับระเบียบวิธีการวิจัยนี้ ทีมวิจัยของคุณ Grizzard ให้อาสาสมัครเล่นเกมที่มีการละเมิดศีลธรรม 2 หัวข้อจาก 5 หัวข้อ อันได้แก่ ความปลอดภัย ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความเคารพต่ออำนาจ และความศักดิ์สิทธิ์ ผลลัพท์ชี้ว่า ผู้เล่นจะเกิดความรู้สึกผิดเมื่อละเมิดศิลธรรมด้านความปลอดภัย เช่น การใช้กำลังรุนแรง และด้านความยุติธรรม เช่น การละเมิดสิทธิผู้อื่น

คุณ Grizzard ให้ข้อสังเกตว่า เมื่อผู้เล่นกระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมในเกม จะก่อให้เกิดความรู้สึกผิดขึ้นลึกๆ ในใจของผู้เล่น โดยงานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า ความรู้สึกผิดดังกล่าวทำให้ผู้เล่นมีความละเอียดอ่อนด้านศีลธรรมในส่วนที่ละเมิดไปมากขึ้น ส่วนงานวิจัยชิ้นอื่นในวงการเดียวกันก็บอกว่า เมื่อบุคคลส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกผิดจากการละเมิดศีลธรรมในชีวิตจริง บุคคลนั้นจะหาทางทำดีทดแทนสังคม เช่น ทำงานเป็นอาสาสมัคร หรือบริจาคสิ่งของ (prosocial)

จากผลลัพท์งานวิจัยนี้รวมกับงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา คุณ Grizzard จึงให้ข้อสรุปว่า บุคคลที่รู้สึกผิดเมื่อละเมิดศีลธรรมในโลกเสมือนของเกม ก็สามารถทำดีทดแทนในโลกความจริงได้เช่นกัน

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Cyberpsychology, Behavior and Social Networking doi:10.1089/cyber.2013.0658

ที่มา: Richard Dawkins Foundation

2 Comments

zipper's picture

เคยเล่นเกม rpg ของฝรั่งเกมนึง ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเกม Dragon Age ละมั๊ง เนื่องจากเกม rpg ของฝรั่งจะให้ความอิสระในการตัดสินใจของผู้เล่น ถ้าเลือกการกระทำต่างไปเนื้อเรื่องก็เปลี่ยนไป มันมีฉากนึงที่ต้องให้เราตัดสินใจว่าจะฆ่าเด็กคนนึงที่ถูกปีศาจสิงหรือเปล่า ถ้าเราตัดสินใจฆ่าเด็กไป ก็จะเห็นฉากที่แม่เด็กร้องไห้คร่ำครวญ มันก็กระตุ้มต่อมอะไรของคนเราได้เหมือนกัน

mementototem's picture

With Friends Like These... ที่ให้ฆ่า 1 ใน 3 ของคนที่จับมา แต่มันมีทางเลือกอื่น แต่เราส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ... รู้สึกผิดไหม ก็ใช่ แต่ ก็นะ