Chester Nez ผู้ใช้ภาษา Navajo เข้ารหัสข้อมูลสงครามโลกชุดแรก เสียชีวิตด้วยวัย 93 ปี

By: lew
Writer
on Thu, 05/06/2014 - 14:32
Topics: 

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐฯ รู้ว่าญี่ปุ่นสามารถถอดรหัสสื่อสารได้มาแล้วหลายครั้ง นาวิกโยธินสหรัฐฯ จึงเลือกภาษาที่มีคนพูดไม่มากและตัวภาษามีความซับซ้อนสูงอย่างภาษา Navajo เป็นรหัสเพื่อสื่อสารระหว่างหน่วยต่างๆ โดยเรียกหน้าที่นี้ว่า code talker

code talker ชุดแรกเป็นผู้ใช้ภาษา Navajo ทั้งหมด 29 คน ช่วยการสร้างพจนานุกรม Navajo สำหรับศัพท์ทางการทหารขึ้นมาใหม่แล้วท่องศัพท์เหล่านั้นเพื่อให้พร้อมสำหรับการสื่อสารในสนามรบ นอกเหนือจากศัพท์เหล่านั้นแล้ว ศัพท์ที่เหลือจะใช้คำแทนตัวอักษรเพื่อสะกด เช่น "wol-la-chee" ที่แปลว่ามด แทนตัว A (ant)

ตลอดสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐฯมีกำลังพลทำหน้าที่ code talker นี้มากขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดถึง 375 - 420 คน ทั้งหมดถูกห้ามพูดคุยเกี่ยวกับงานที่ทำแม้จะจบสงครามไปแล้ว จนกระทั่งเอกสารโครงการนี้ถูกเปิดเผยในปี 1968

Chester Nez เป็น code talker รุ่นแรกในกลุ่ม 29 คน เขาถูกเลือกจากนาวิกโยธินที่ไปหากลุ่มคนที่พูด Navajo ดั้งเดิม โดยตอนนั้นเขาเรียนอยู่เกรด 10 หรือมัธยม 4 เท่านั้น

ภาษา Navajo เป็นรูปแบบหนึ่งของการเข้ารหัส ที่ความซับซ้อนคงเทียบไม่ได้กับเครื่องเข้ารหัส Enigma แต่ Navajo ก็ช่วยให้สหรัฐฯ ปิดบังความลับจากญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี จนเป็นกุญแจสำคัญของการชนะสงคราม

ที่มา - ArsTechnica

2 Comments

itpcc's picture

ตะนี้เพิ่งจะอ่านเรื่อง Code Talker เจอข่าวนี้ก็เศร้าเล็กๆ เลย
RIP ครับ