ทีมงาน CMU กู้ภาพศิลปะของ Andy Warhol จากดิสก์เก่าได้สำเร็จ

By: lew
Writer
on Fri, 25/04/2014 - 11:57

ภาพศิลปะสมัยใหม่ของ Andy Warhol ที่ถูกเก็บไว้ในดิสก์เก่าตั้งแต่ปี 1985 ถูกดึงไฟล์กลับขึ้นมาได้สำเร็จ โดยทีมงาน Carnegie Mellon University (CMU) Computer Club ร่วมกับ STUDIO for Creative Inquiry จากชุดฮาร์ดแวร์ Amiga ที่วางขายเมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้ว และเก็บรักษาไว้โดยพิพิธภัณฑ์ Andy Warhol

เนื่องจากดิสก์เก่าเกือบสามสิบปีแล้ว ทีมงานต้องอาศัยเครื่องอ่านดิสก์ Kryoflux ดิสก์ที่รวบรวมไว้ได้มีทั้งหมด 40 แผ่น ทีมงานพบว่าดิสก์ส่วนมากยังทำงานได้ดี มี 4 แผ่นที่มี bad sector และมีอีก 9 แผ่นที่มี file system error ทำให้เสียไฟล์ไป 5 ไฟล์ รวมไฟล์ที่ ไฟล์จำนวนหนึ่งมีลายเซ็นของ Warhol ในไฟล์ และไฟล์อีกจำนวนหนึ่งเป็นสไตล์ของ Warhol อย่างชัดเจนแม้จะไม่มีลายเซ็น

ความท้าทายสำคัญในการดึงข้อมูลคือการอ่านไฟล์ที่สร้างจากซอฟต์แวร์เก่ามากๆ แถมซอฟต์แวร์บางตัว Warhol ก็ได้เวอร์ชั่นก่อนขายจริง ทีมงานเขียนซอฟต์แวร์แปลงไฟล์เพื่อให้ได้ไฟล์ในฟอร์แมตสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่กลายเป็นเรื่องของคนไอที อนาคตเราอาจจะเห็นลูกหลานของเรามานั่งแกะฮาร์ดดิสก์จากเซิร์ฟเวอร์ของเฟซบุ๊กกัน

ที่มา - The Register

upic.me

2 Comments